Woord en Zin maakt van woorden zinnen

Eerste hulp bij tekstuele communicatie
 
U wilt een klachtenbrief schrijven, maar het lukt u niet om de woorden en zinnen op de juiste manier op papier te krijgen. U hebt een mooie brochure gemaakt maar u weet niet helemaal zeker of deze geen spelfouten bevat. U wilt een leaflet maken maar u heeft geen idee hoe u dat aan moet pakken. Woord en Zin kan u helpen bij al deze vormen van - geschreven - communicatie ook wel tekstuele communicatie genoemd. Wij denken graag met u mee, niet alleen over de - geschreven - inhoud, maar ook over de vorm. Soms zeggen beelden meer dan woord en zin, soms is een extra woord nodig in een zin om de betekenis van het beeld te versterken.
 
Schrijven van teksten voor internet

Overal kun je checklistjes vinden over het je een goede tekst voor internet schrijft. Maar, weten hoe je iets zou kunnen doen, wil nog niet zeggen dat je het doet. Er zijn diverse redenen waarom je er nog niet toe gekomen bent om de teksten aan te passen. Bijvoorbeeld:

 geen tijd
-  geen capaciteit binnen de organisatie
-  onvoldoende beheersing van de taal
-  veel veranderingen binnen vakgebied die herziening site nodig maken
-  de website voldoet eigenlijk niet meer

Welke reden voor u van toepassing is, maakt voor Woord en Zin niet uit. Wij kunnen zorgen voor goede, leesbare teksten die voldoen aan alle eisen en wensen.

 
Zoekmachine optimalisatie
U hebt een website maar trekt onvoldoende bezoekers. U wilt hoger scoren bij de Google zoekresultaten. U hebt wel eens iets gehoord over zoekmachine optimalisatie maar weet eigenlijk niet precies hoe u dat aan moet pakken. U wilt best veranderen maar u ziet door de bomen het bos niet. Woord en Zin helpt u op eenvoudige, simpele en doeltreffende wijze met het optimaliseren van uw website voor zoekmachines. Zonder dat u daarbij in een keurslijf gedwongen wordt of wordt overladen met allerlei termen en kreten die u niets zeggen. Samen met u maken we een inventarisatie van de mogelijkheden. Vervolgens bekijken we de uitvoerbaarheid en de kosten. Uiteindelijk bent u diegene die het laatste woord heeft en besluit of en wat er aan optimalisatie gedaan wordt.